Timeshare - erstatning/klage

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

Timeshare - erstatning/klage

Mange nordmenn har inngått timeshare-kontrakter i Spania. 


Nå har vi positive nyheter til dere som ønsker dere ut av kontrakten.  Ca 90 % av avtalene har vilkår som bryter med spansk timesharelov.  Dette kan gi grunnlag for refusjon av investert beløp. 


Timeshareanlegg i Spania har tapt 61 saker i spansk høyesterett.  Disse dommene har skapt presedens for hele timeshareindustrien. 


Spørsmålene du i første omgang kan stille deg selv:


  1. Har jeg kjøpt timeshare i Spania?
  2. Er min kontrakt skrevet eller oppgradert etter 1999?
  3. Har jeg en såkalt ”evigvarende” kontrakt, dvs. ment å vare i mer enn 50 år?
  4. Har jeg flytene uker?
  5. Betalte jeg depositum i forbindelse med signering?


Svarte du ”Ja” på ett eller flere av disse spørsmålene, bør du ta kontakt med oss. 


For å kunne bistå flest mulig, og så effektivt som mulig, har BREX-advokatene etablert et samarbeid med spanske advokater.  De har i Spania bistått over 800 klienter i tilsvarende saker.

Nyheter


  • Ikke tilbudt en krone i erstatning - fikk nesten 2 millioner

Les mer


  • Rettshjelpsforsikring

Les mer


  • Bor du i et flomutsatt område?

Les mer


  • Bedre beskyttelse for whistleblower

Les mer