Tjenester

TJENESTER

Vi bistår med den beste løsningen for ditt behov.

TVISTELØSNING

BREX-advokatene legger stor vekt på å være dynamiske og å ha et sterkt kompetent fagmiljø. Vi har lang og bred erfaring med tvisteløsning innenfor de fleste forretningsjuridiske områder, samt også de privatrettslige. 


BREX jobber med enkeltsaker og har faste kunder som vi bistår med råd og kontinuerlig veiledning i forbindelse med deres foretak.

RETT PÅ SAK

Flere av advokatene har arbeidserfaring og utdanning også innenfor andre fagfelt.  Dette bidrar til en god forståelse for våre kunders behov og utfordringer.  Vi kommer raskt til kjernen av problemet og arbeider systematisk og strategisk sammen med kunden for å oppnå best mulig resultat.

TEAM

BREX-advokatene har en filosofi om at det å arbeide i team gir de beste resultaene. Derfor setter vi sammen teamene ut fra klientens behov og hva slags fagkompetanse som er mest relevant i den enkelte sak.

PROSESSOPPDRAG

BREX-advokatene har regelmessig prosessoppdrag for domstolene, både i straffesaker og i sivile saker.


Før søksmål anlegges eller en sak avvises, er vi opptatt av at det foretas løpende vurderinger av prosessrisiko og økonomiske forhold.


Ta kontakt, så vurderer vi din sak.