OM OSS

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

LITT OM

BREX-advokatene

Vi setter klientens interesser i fokus og har som mål å oppnå gode og raske løsninger gjennom rådgivning, bistand i forhandlinger og i saker for domstolene.  Vi tilbyr bistand til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner innenfor de fleste sentrale rettsområder.   


Det er viktig for BREX-advokatene å tilby klientene god service med personlig oppfølgning.  Derfor praktiserer vi en avlønningsmodell som bidrar til samarbeid mellom advokatene.


Våre høyt kvalifiserte advokater har ulik bakgrunn og livserfaring.  Samlet har vi bred faglig spesialkompetanse, og lang erfaring fra næringslivet.


BREX-advokatene bistår klienter i hele landet, og vi har et godt samarbeid med flere advokater i utlandet.

Jan Willy Hagen

Partner/advokat MNA

Telefon: +47 45 88 02 29

E-mail:  jwh@brex.no

Marianne Bakken

Partner/advokat MNA

Telefon:  +47 90 19 00 45

E-mail:  mb@brex.no