BREX i media

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

BREX i media

Utilregnelighet kan være permanent, men det kan også være midlertidig. I begge tilfeller er det lurt å ha på plass en fremtidsfullmakt, sier advokat og partner Jan Willy Hagen.

Mange snakker om det, men få gjør noe med det: Forbereder arven sin. Faktisk er det bare en av ti nordmenn som skriver testamentet.


Hvorfor er dette med arv så vanskelig å snakke om, og hvorfor kommer arveoppgjøret uventet på oss etter et dødsfall?


For å hjelpe dere litt på veg, har vi i BREX utviklet en "Livsløpsplan".


BREXs livsløpsplan består av 5 hovedpunkter:

  • Liste over eiendeler
  • Fremtidsfullmakt
  • Testament
  • Samboeravtale
  • Ektepakt


Ler meg om dette i VG+.


Har du en gründer i magen? Tør du, og bør du satse på å starte din egen bedrift? BREX-advokatene var på besøk hos Jobreg representert ved daglig leder Arild Sandberg. Vi diskuterte fordelene og ulempene ved det å starte for seg selv.


Se webcasten i sin helhet.


Ønsker du å bytte jobb eller har du en stilling ledig i ditt firma? Da bør du registrere deg hos Jobreg. Der er mange av landets ledende rekkrutterings- og bemanningsbyrå samlet, og selskapet har til enhver tid flere tusen stillinger ute innen en rekke bransjer. Lykke til med prosessen.

ØNSKER DISKUSJON:  Stange-saken reiser mange viktige prinsipielle spørsmål som

synes å ha vært diskutert, mener advokat Jan Willy Hagen i BREX advokatfirma. 

Foto: BREX. Tekst: Øystein Helmikstøl

Ulovlig journalføring må få større konsekvenser, mener BREX-advokat Hagen.


Hensynet bak bestemmelsen om journalplikt er tresidig. Den skal ivareta både pasientens og helsepersonellets interesser og rettssikkerhet og tilsynsmyndighetenes krav til informasjon for å kunne føre forsvarlig kontroll med helsepersonell.


Les mer