BREX-nytt

BREX-NYTT


Publisert 14.07.22

Publisert 14.06.22

Publisert 23.10.21

Nå kan du risikere en gigantisk skatteregning!!


Har du kjøpt hytte, båt, helikopter, fly på firmaet? -Selg!

Finansdepartementet foreslår å stramme inne på skattereglene.

Arbeidssøkers informasjonsplikt og arbeidssøkers opplysningsplikt
Forsikring, entreprise, anleggsmaskiner

Vi trenger tomter


BREX-advokatene er på utkikk etter flere tomter til dataparker for bitcoing-mining.


-Både kjøp og leie er aktuelt.

Høyesterett skal i dag vurdere kommunenes rett til å nekte sparkesykler.


Trondheim kommune har tidligere tapt i to rettsinstanser. Kan kommunen nekte utleie? 

Foto: Annika Byrde/NTB

Arbeidssøkers informasjonsplikt og arbeidssøkers opplysningsplikt

Publisert 15.09.21

Forsikring, entreprise, anleggsmaskiner

Er du en trikkesniker??


Innleide vektere har ikke lovlig anledning til å holde igjen passasjerer med makt under billettkontroll.

Publisert 18.04.21

Publisert 01.01.21

Er arbeidssøkere forpliktet til å opplyse om tidligere arbeidsforhold og eventuelle arbeidskonflikter?


Nei, mener Høyesterett og mener det er greit å tie om slike opplysninger.

Arbeidssøkers informasjonsplikt og arbeidssøkers opplysningsplikt
Forsikring, entreprise, anleggsmaskiner

Har du tegnet ansvarforsikring?


Etter endringer i bilansvarsloven 01.01.21 er nå entreprenørene pliktige å ansvarsforsikre også uregistrerte anleggsmaskiner.

Publisert 26.11.20

Publisert 14.12.20

Reklamasjon i entrepriseforhold - passivitet


20.11.20 avsa Høyestrett en dom som gir viktige avklaringer knyttet til reklamasjon, passivitetsregler og realitetsdrøftelser.

Entreprise, advokat, kontrakt

Frogner-nissen trenger advokatbistand


Det er flere som har stilt seg kritiske til at nissen har fast tilhold på et tak på Frogner i Oslo, se hva Nettavisen skrev om saken.

Publisert 22.10.20

Publisert 15.06.19

Høyesterett: Likevel ikke lov å bruke mobil når bilen står stille


Høyesterett kom til at man ikke kan benytte håndholdt mobiltelefon i bilen, selv om man har stoppet for rødt lys eller står stille i kø.

Uklarhetsregelen - entreprise


I mai i år konkluderte Høyesterett med at Statens vegvesen måtte bære ansvaret for uriktige arealangivelser i mengdefortegnelsen.

Publisert 29.01.19

Ulykkesforsikring - ikke tilbud en krone - fikk nesten 2 millioner


Etter å ha mistet sitt barn i en fallulykke ble de etterlatte nektet erstatning gjennom  arbeidsgivers ulykkesforsikring.

Publisert 29.01.19

Har du tegnet innboforsikring?


Visste du at du allerede kan ha en forsikring som dekker advokatbistand? De fleste vanlige forsikringer folk flest har, omfatter rettshjelp.

Publisert 05.06.18

Bor du i ett flomutsatt området?


Store snømengder i løpet av vinteren øker faren for flom når mildværet kommer. Rammes du av flom, har du krav på å få dekket det meste av tapet.

Publisert 26.04.18

Bedre beskyttelse av whistleblower?


Det er foreslått felles europeiske regler som skal sikre klare prosedyrer for varsling, samt bedre beskyttelse mot ulovlig gjengjeldelse.

Publisert 22.04.18

Publisert 28.01.18

Har du kjøpt bolig med feil eller mangler?


Da kan du ha krav på prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet. Det kan være en tung og lang prosess som vi kan hjelpe til med.

Ny eierseksjonslov trådte i kraft fra nyttår


Lovgiver har ønsket å gjøre loven mer brukervennlig ved å gjøre det enklere å finne ut hvilke rettigheter og plikter man har.

Publisert 08.01.18

Personlig erstatningsansvar for daglig leder


Høyesterett avsa nylig en prinsipiell dom, ogkom til at daglig leder i et aksjeselskap ble personlig erstatningsansvarlig.

Publisert 03.01.18

Lønn for reisetid i jobben


Høyestrett skal vurdere hva som inngår som arbeidstid. EFTA-domstolen har kommet med en rådgivende uttalelse om tolkningen av begrepet.