BREX-telefonen

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

Brex-telefonen - Juridisk hjelp i krisetiderNå i disse Korona-tider tilbyr BREX-advokatene i en begrenset periode næringsdrivende gode råd og tips gratis.

 

Mange næringsdrivende står nå i fare for å ikke kunne etterleve sine kontraktsforpliktelser, enkelte kan oppleve at de ikke mottar de varer og tjenester som de har bestilt og som de er avhengig av i sine virksomheter. Hvordan bør virksomhetene forholde seg til dette? -Hvilke krav kan fremmes, og hva bør virksomhetene selv foreta seg for å ikke komme i et eventuelt økonomisk ansvar?         

 

Når det gjelder forholdet til de ansatte kan det oppstå problemstillinger knyttet til smitterisiko, ansatte som er hjemme med barn, permitteringer, reiser, sykefravær etc. Hvordan bør du som arbeidsgiver forholde deg til dette?

 

Vi tilbyr 20 minutter gratis rådgivende samtale for å kunne svare på relevante problemstillinger, i tillegg til å kunne avdekke behov for eventuell videre bistand.

 

BREX-telefonen er åpen mellom kl. 11.00 – 14.00 alle hverdager mellom torsdag 19. mars og fredag 27. mars.

 

Ring BREX-advokatene på telefonnummer 22 53 53 53.