Eierskifte - reklamasjon

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

Eierskifte - feil og mangler

Risikoen for eiendommen går som hovedregel over på kjøper når kjøper har overtatt bruken av eiendommen.   


Eiendommen har en mangel dersom det ikke er samsvar med de krav til kvalitet, utrustning og annet som følger av kjøpsavtalen.  Vurderingen av hvorvidt eiendommen har en mangel, skal foretas på det tidspunktet da risikoen for eiendommen gikk over på kjøper, det vil si på overtakelsestidspunktet.


Ta kontakt med BREX-advokatene for bistand og rådgivning i forbindelse med reklamasjonsprosessen.