Entreprise - bygg og anlegg

Entrepriserett

Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.


BREX-advoaktene bistår alle aktører i bygg- og entreprise bransjen med kvalifisert bistand.


Hovedtyngden av våre kunder er store og små anerkjente entreprenører, mellomstore utbyggere, konsulenter, håndverkere og byggherrer.  Vi legger til rette for langsiktig kundeforhold og tilpasser bistanden etter kundens behov.  Kunden kan unngå dyre tvister ved at BREX-advokatene yter bistand i den daglige driften.


BREX-advokatene bistår gjerne med å:

  • tilrettelegge og forhandle kontrakter
  • bistå til løsninger i konflikter
  • gi rådgivning i forbindelse med kontraktsbrudd
  • rådgvning i forbindelse med entreprisesaker for domstolene eller ved voldgift

PROSJEKTBISTAND

BREX-advokatene tilbyr rådgiving gjennom alle fasene i dine prosjekter, i tilbuds-, drift- og avslutningsfasen.  Det være seg eksempelvis tvister vedrørende manglende oppgjør, reklamasjoner, sluttoppgjør etc.

Les mer