Trafikkskade - yrkesskade - pasientskade

Skadeoppgjør

Er du blitt utsatt for en personskade?


Dersom du er påført en personskade har du i de fleste tilfellene krav på å få dekket nødvendige utgifter til advokatbistand.


Med personskader menes skader påført mennesker ved ulykker eller på annen måte.


Mange som er blitt utsatt for en alvorlig trafikkulykke, har fått en yrkesskade eller eksempelvis er blitt utsatt for feilbehandling innenfor helsevesenet opplever å ikke få fullt oppgjør fra forsikringsselskapene. 


Forsikringsselkapene kan være en krevende part å diskutere med, og belastningen i forbindelse med erstatningsutmålingen kan for mange føles uoverkommelig. 


Ved personskade er det særlige hensyn og kompliserte vurderinger som må foretas både ved erstatningsutmålingen, og ved vurderingen av årsakssammenhengen.


Det er derfor nyttig å la seg bistå av advokat i disse sakene.


BREX-advokatene kan hjelpe deg med skadeoppgjøret.

TRAFIKKSKADE

Ved trafikkskade har du krav på erstatning fra det forsikringsselskapet som kjennes ansvarlig for ulykken.

BREX-advokatene kan fortelle deg hvordan.

Les mer

YRKESSKADE

Dersom du er påført en yrkesskade eller yrkessykdom har du krav på ytelser fra NAV, samt erstatning under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Les mer

PASIENTSKADE

Du kan ha krav på personskade-

erstatning dersom du er blitt skadet innen helsetjenesten. 

BREX-advokatene hjelper deg med plassering av ansvar og beregning av erstatning.

Les mer