Pasientskade

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

ERSTATNINGSPOSTER DU KAN HA KRAV PÅ:


  • Lidt inntektstap
  • Påførte utgifter
  • Tap i fremtidig erverv
  • Fremtidige nødvendige merutgifter
  • Menerstatning
  • Oppreisning


Nyttige linker:

Pasientskade

Pasienter som er blitt skadet innen helsetjenesten kan kreve erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning, NPE, eller den ansvarlige lege/legesenter/sykehus sitt forsikringsselskap.  Både fysiske og psykiske skader omfattes.


På Norsk pasientskadeerstatning sin hjemmeside finner du eksempler på saker som er meldt inn.


Typiske tilfeller der erstatning er tilkjent kan eksempelvis være:

  • For sent stilt diagnose av en sykdom som reduserer dine muligheter for å bli frisk.
  • Komplikasjoner under operasjon som ikke skulle inntruffet hvis operasjonen hadde vært utført tilfredsstillende.
  • Utført behandling som viser seg å ikke være adekvat eller vanlig.
  • Fødselsskader som kan føres tilbake til feil hos helsepersonellet.


I enkelte tilfeller tilkjennes erstatning selv om det ikke foreligger behandlingssvikt.  Det kan skje hvis skaden er særlig stor eller uventet, og ikke utslag av en risiko som du som pasient må akseptere.