Trafikkskade

Hovedkontor

+47 22 53 53 53

Filipstad brygge 1

Postboks 1635 Vika

0119 OSLO, NORWAY

09.00 til 17.00

Mandag - fredag

ERSTATNINGSPOSTER DU KAN HA KRAV PÅ:


 • Ménerstatning
 • Påførte utgifter
 • Tap i fremtidig erverv
 • Lidt inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Påført hjemmearbeidstap
 • Fremtidig hjemmearbeidstap
 • Skatteulempe
 • Oppreisning
 • Øvrige private forsikringsdekninger
 • Forsørgertap

Trafikkskade

Trafikkskade foreligger når en bil, motorsykkel eller annet motorisert kjøretøy er årsaken til en personskade.  En trafikkskade kan typisk berøre fører av kjøretøyet og passasjerer, men også fotgjengere og syklister.


Hvis du blir skadet i en bilulykke, har du mange rettigheter det kan være klokt å være oppmerksom på.  Som hovedregel har du krav på erstatning fra det forsikringsselskapet bilen er ansvarsforsikret eller Trafikkforsikringsforeningen dersom bilen var uforsikret.  Det ansvarlige forsikringsselskap skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat i saker om personskadeerstatning ved bilulykke. 


Erstatningsutmålingen i forbindelse med slike saker er komplekse, og må håndteres og vurderes individuelt for å sikre at du får den erstatningen du har krav på.  BREX-advokatene har bred erfaring i å håndtere denne typen saker, og påpeker viktigheten av at du som skadelidt sikrer tilstrekkelige bevis. 


En bilulykke kan føre til alvorlige skader.  Derfor anbefaler vi deg å oppsøke lege så tidlig som mulig.  Det er viktig at alle skader og symptomer du har, eller kjenner på, blir skrevet inn i legejournalen.  Vær særdeles oppmerksom på dette når det gjelder påkjørsel som har ført til nakkesleng (whiplash) eller annen nakkeproblematikk.  Be om å få lese gjennom journalen for å se om legen har fått med seg alt du har nevnt.