Hjem

Velkommen til

BREX-advokatene

BREX-advokatene går rett på sak – uten omvei.


For effektivt å tilpasse bistanden til kundens problemer og utfordringer er det viktig med juridisk fagkunnskap og inngående kjennskap til kundens forretningsområde og bransje.


BREX-advokatene ønsker å kombinere slik kunnskap med lett tilgjengelighet og personlig oppfølgning for den enkelte.


  • Kontakt oss for gratis vurdering av din sak
  • I en del erstatningssaker kan det vurderes oppdrag på vilkår om ”No cure – no pay”

ENTREPRISE - BYGG OG ANLEGG


BREX-advokatene

bistår alle aktører i bygge- og entreprisebransjen. 


Videre tilbyr vi omfattende prosjektbistand ute på anleggene.


Les mer

EIERSKIFTE - REKLAMASJON


Kjøp av bolig er en av de største investeringene vi gjør.


Hva om boligen har mangler?

Som kjøper av fast eiendom har du mange rettigheter.


Les mer

SELSKAPSRETT


Både som advokater, gründere og styremedlemmer har BREX-advokatene lang erfaring innen selskapsrett.  BREX-advokatene legger stor vekt på å ha et dynamisk og svært kompetent fagmiljø for selskapsrettslige problemstillinger.


Les mer

TRAFIKKSKADE, YRKESSKADE

PASIENTSKADE


Når uhellet er ute er det viktig å sikre seg riktig erstatning.


Forsikringsselskapene er ofte en tungvekter å kjempe mot.


BREX hjelper deg


Les mer

FAMILIE, ARV OG SKIFTE


Brex bistår i forbindelse med familierett, ekteskap, arv og skifterett.


Les mer

ALMINNELIG ERSTATNINGS-RETT


BREX-advokatene bistår i erstatningssaker ovenfor offentlige, private, bedrifter og forsikringsselskaper.


Les mer