Selskapsrett

SELSKAPSRETT

Selskaper, spesielt i form av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. Ved etablering av ny virksomhet har det stor betydning hva slags selskapsform du velger. Det kan påvirke forholdet til skatter og avgifter, samt hva slags risiko du personlig kan sette deg selv i.

 

For en optimal strukturering og styring av selskapene er det avgjørende å ha god innsikt i gjeldende regelverk. Dersom flere går sammen om å stifte et selskap, er det viktig å sikre eiernes og potensielle investorers interesser og verdier. Med bakgrunn i dette bør en tenke gjennom hva en ønsker å regulere i eksempelvis aksjonæravtalene

 

BREX-advokatene kan bistå i dette arbeidet. Videre har vi flere hylleselskaper som er klare for salg.