Eiendomsrett

EIENDOMSRETT

MANGLER VED BOLIGKJØP

Du har kjøpt drømmeboligen. -Trodde du. Feil og mangler ved boligen kan være starten på et langvarig mareritt for kjøper.


Det er viktig at du reklamerer "innen rimgelig tid" etter at du oppdaget mangelen. Denne tiden har domstolen tolket til å være ca to måneder.


Venter du for lenge, kan kravet gå tapt.


Mange av disse sakene havner i rettsaparatet, og vi anbefaler deg å søke hjelp med en gang du oppdager at ikke alt er som det skal være med drømmeboligen.


Som en del av innboforsikringen kan du normalt få dekket advokatutgifter med inntill kr. 100 000,-. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

FORSIKRINGSRETT

Forsikringsoppgjør etter eksempelvis en brann vil ofte omfatte betydelige verdier.


Som utgangspunkt er det forsikringstakeren selv som må bevise eller sannsynliggjøre at en brann har forårsaket skade, og at han eller hun har krav på erstatning fra sitt forsikringsselskap.


Videre kan det oppstå diskusjoner knyttet til bygningens verdi, men også verdien av alt innbo i bygningen.


Prosessen mot å få et riktig forsikringsoppgjør, kan være vanskelig og tidkrevende. Derfor vil vi hjelpe deg. Det er en fordel å be om hjelp så tidlig som mulig. Som en del av innboforsikringen kan du normalt få dekket advokatutgifter med inntil kr. 100 000,-.

SEKSJONERING

Et eierseksjonssameie består av eierandeler i en bebygd eller planlagt bebygd eiendom på et gårds- og bruksnummer som er seksjonert og tinglyst.


Den enkelte seksjonseier eier en ideel andel av eiendommens totale bygningsmasse, med en tilhørende eksklusiv enerett til en nærmere bestemt seksjon (leilighet).


Alle typer eiendommer kan i utgangspunktet seksjoneres, men begrunnelsen og fremgangsmåten er litt forskjellig i hvert enkelt tildelle.


Gjennom seksjonering oppnår en blant annet at eierrådigheten avklares, omsetningsverdien øker og adgangs til å ta opp lån på eiendommen økes.

MANGLER VED HÅNDTVERKER-TJENESTER

Vi bruker store summer på oppussing og rehabilitering hvert år, og ofte blir håndtverkere leid inn til dette arbeidet.


Hva hvis arbeidene tar lengre tid enn forutsatt, eller at kvaliteten på arbeidet ikke blir som avtalt?


Dette kan gi grunnlag for å holde tilbake penger eller kreve forholdene rettet. Man kan også ha krav på prisavslag, erstatning eller i noen tilfeller også heving av avtalen.


Det kan være klokt å få hjelp av erfarne advokater i forbindelse med disse tvistene.


Som en del av innboforsikringen kan du normalt få dekket advokatutgiftene med inntil kr. 100 000,-. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

NABOTVISTER

I norsk rett er utgangspunktet at man som grunneier har full faktisk og juridisk råderett over eiendommen. Imidlertid medfører naboforholdet at en eier må finne seg i innskrenkninger i retten til å råde over eiendommen av hensyn til naboen.


Nabotvister etter naboloven (grannelova) gjelder gjerne høyde og størrelse på trær, hekker, gjerder, plassering av bygg, veiretter eller andre rettigheter over naboeiendommen.


Reglene i naboloven er svært skjønnsmessige og rettspraksis er omfattende.


De fleste har rettshjelpsdekning for nabotvister for inntil kr. 100 000,-.

SELGE EIENDOM SELV

Det kan være mye å spare på å selge eiendommen selv. BREX-advokatene kan hjelpe deg i denne prosessen.


Vi kan blant annet forestå et trygt oppgjør mellom partene ved å:

  • formalisere avtalen med en kontrakt
  • tinglyse en sikringsboligasjon
  • innfri og slette gamle heftelser
  • tinglyse panterett
  • tinglyse skjøte
  • informere evt. borettslag eller sameie om eierskifte


Vi kan også bistå med innhenting av takst, gjennomføre visninger, arrangere budrunder etc.


Ta kontakt med oss, så kan vi finne ut hva du ønsker hjelp til.