Prosjektbistand entreprise

Prosjektbistand


Prosjektene kan naturlig deles inn i tre avgjørende faser:

tilbudsfasen, driftsfasen og avslutningsfasen.


I de ulike fasene er det forskjellige elementer en bør ta hensyn til og ha fokus på.

TILBUDSFASEN

I denne fasen er det helt avgjørende å danne seg et bilde av risikoelementene i konkurransegrunnlaget.  Entreprenøren skal i denne fasen skaffe seg full oversikt over hva en må ta høyde for i kalkylen. Å ha kontroll på kalkylen og å ha full oversikt over hva oppdragsgiver ønsker priset er hemmeligheten bak suksess i et prosjekt.


BREX-advokatene har lang erfaring med å gå grundig gjennom konkurransegrunnlaget for å avdekke uklarheter, samt forfatte spørsmål som bør stilles til oppdragsgiver.  

Etter signering og oppstart, går prosjektet over i driftsfasen der entreprenøren skal etterleve vilkårene i kontrakten, samt være lojal med sin egen kalkyle.  


Det er viktig å ha tett oppfølging med byggherren, underentreprenøren og andre samarbeidspartnere. -Og ha i tankene at en skal styre mot sluttoppgjøret.


Det er i denne fasen de fleste tvistene oppstår. Derfor er det å ha kontroll på endringsregimet, herunder varsle i tide, avgjørende for gode marginer på prosjektet. Styr alltid mot sluttoppgjøret.  


BREX-advokatene mener det er viktig å være i forkant, og bistår prosjekter med daglig oppfølging.

DRIFTSFASEN

AVSLUTNINGSFASEN

Når en nærmer seg denne fasen av prosjektet, er det viktig å ha kontroll på dokumentasjon av utført arbeid, samt ha full oversikt over alle endringer en ikke har fått vederlag for. 


BREX-advokatene bidrar gjerne i forbindelse med sluttoppgjøret.