Entreprise

ENTREPRISERETT

Fagområdet omfatter de privatrettslige problemstillinger som entreprisekontrakten reiser og har følgelig nær sammenheng med den alminnelige kontraktsretten.


BREX-advokatene bistår alle aktører i bygge- og anleggsbransjen med kvalifisert bistand.


Klientene våre er riksdekkende og mellomstore entreprenører, utbyggere, konsulenter, håndverkere og byggherrer. Vi legger til rette for langsiktig kundeforhold og tilpasser bistanden etter klientens behov. Klienten kan unngå dyre tvister ved at BREX-advokatene yter bistand i den daglige driften.


BREX-advokatene bistår blant annet med:

  • å avdekke risiko i tilbudsfasen
  • tilrettelegging og forhandling av  kontrakter
  • tvisteløsning
  • gjennomføringen av rettslige prosesser