Ikke tilbudt en krone i erstatning - fikk nesten 2 millioner

Ble tilbudt kr. 0,- av forsikringsselskapet etter at sønnen døde i en tragisk ulykke – Fikk 2 millioner

Etter å ha mistet sitt eneste barn i en fallulykke høsten 2013, ble de etterlatte nektet erstatning etter den kollektive ulykkesforsikringen som var tegnet av arbeidsgiver. Advokat Jan Willy Hagen ble kontaktet av de etterlatte for å bistå i saken.


Ikke tilbudt en krone i erstatning

På vei hjem fra en bedriftstilstelning på en mørk og uopplyst vei, falt forulykkede ned fra en murkant på 1,2 meter. Hendelsen førte til at han på tragisk vis mistet livet.


Forsikringsselselskapet nektet å ta ansvar. De etterlatte ble derfor ikke tilbudt en eneste krone i erstatning


Lang og krevende prosess

Etter en lang og tung prosess mot forsikringsselskapet, ble advokat Hagen kontaktet. Selskapet hadde så langt medvirket lite konstruktivt i saken. Det eneste selskapet ga uttrykk for var at det ikke var årsakssammenheng mellom fallulykken og dødsfallet, uten å komme nærmere inn på en begrunnelse for dette.


Vant frem i tingretten – Full erstatning

Saken ble først behandlet i Finansklagenemnda før det ble tatt ut stevning for domstolen. I tingretten fikk Hagens klient fullt medhold og Tryg forsikring ble dømt til å betale full erstatning i tillegg av forsinkelsesrenter. Til sammen utgjorde dette nesten 2 millioner kroner pluss saksomkostninger.


Hagens kommentar til saken er at dette beviser at forsikringsselskapene altfor ofte presser skadelidte gjennom lange, tunge og kostbare prosesser i håp om at de gir opp underveis. At forsikringsselskapene opererer på denne måten er dessverre mer hovedregelen enn unntaket, sier Hagen.


Kontakt BREX Advokatfirma AS dersom du eller noen du kjenner har en sak som kanskje burde vært vurdert som erstatningsverdig.

Publisert 19.09.20