Søker tomter til bitcon-mining
Bitcoin mining

BREX-advokatene søker etter

flere tomter til dataparker

for bitcoin-mining.

-Både kjøp og leie er aktuelt

Vi er på jakt etter flere industriarealer eller tomter som kan huse containere med «mining»-utstyr.


Bitcoin-mining er prosessen som utvinner nye bitcoins. For å gjennomføre mining-prosessen er det behov for veldig kraftig datautstyr. Dette innebærer høy datakapasitet som igjen krever mye strøm. Derfor er det viktig at det enten er en god infrastruktur for strøm eller at vi får mulighet til å utvikle denne infrastrukturen. Vi er forberedt på å måtte sette opp egne trafoer for å dekke strømbehovet.

 

Kryptomining trenger mye kjøling, og vi har derfor i første omgang konsentrert oss om den nordlige delen av Norge.

-men vi er selvsagt interessert i areal også andre steder. Det kan være aktuelt å gjenbruke varmen som utvikles og det vurderes ulike prosjekter knyttet til dette. Tanken er da å samarbeide med næringsaktører i lokalmiljøene.

 

Disse dataparkene kan også genere nye arbeidsplasser. Anslagsvis kreves det to arbeidsplasser til å drive hver kryptofarm, samt se til at dataparken som utvinner kryptovalutaen fungerer som den skal. Dette avhenger selvsagt av størrelsen på dataparken.

 

Ta kontakt med BREX-advokatene dersom du har, eller vet om, et egnet areal for kjøp eller leie.

Les mer om bitcoin-mining og om hvordan denne prosessen fungerer i Aksjebloggen.


IFinmark (+) skriver om en aktuell tomt i Lakselv.

Publisert 14.06.22