BREX i media

Publisert 12.05.19

Mange snakker om det, men få gjør noe med det: Forbereder arven sin. Faktisk er det bare en av ti nordmenn som skriver testamentet.


Hvorfor er dette med arv så vanskelig å snakke om, og hvorfor kommer arveoppgjøret uventet på oss etter et dødsfall?


For å hjelpe dere litt på veg, har vi i BREX utviklet en "Livsløpsplan".


BREXs livsløpsplan består av 5 hovedpunkter:

  • Liste over eiendeler
  • Fremtidsfullmakt
  • Testament
  • Samboeravtale
  • Ektepakt


Ler meg om dette i VG+.

Publisert 22.03.19

Har du en gründer i magen? Tør du, og bør du satse på å starte din egen bedrift? BREX-advokatene var på besøk hos Jobreg representert ved daglig leder Arild Sandberg. Vi diskuterte fordelene og ulempene ved det å starte for seg selv.


Se webcasten i sin helhet.


Ønsker du å bytte jobb eller har du en stilling ledig i ditt firma? Da bør du registrere deg hos Jobreg. Der er mange av landets ledende rekkrutterings- og bemanningsbyrå samlet, og selskapet har til enhver tid flere tusen stillinger ute innen en rekke bransjer. Lykke til med prosessen.

Publisert 22.03.19

Ulovlig journalføring må få større konsekvenser, mener BREX-advokat Hagen.


Hensynet bak bestemmelsen om journalplikt er tresidig. Den skal ivareta både pasientens og helsepersonellets interesser og rettssikkerhet og tilsynsmyndighetenes krav til informasjon for å kunne føre forsvarlig kontroll med helsepersonell.


Les mer